1385/08/11
توسط: س.س

ای کاش می تونستم احساسم رو نسبت به این عکس با کلمه بیان کنم.

شما چی می تونید؟