X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1385/09/30
توسط: س.س

او دیگر نیست

او دیگر نیست ولی صدایش جاودانست.

من برای جامعه هنر متاسفم که چنین عضوی رو ازدست داد اما

من

 به ایسنا رفتم ووارد استان هرمزگان شدم هیچ خبری در مورد ناصر ندیدم؟

چرا؟

فکر میکنم در این مورد خود ما مقصریم.

نه؟