1386/03/17
توسط: س.س

گونو به بندر رسید.

حتما یه نگاهی به لینک های روزانه بندازید.

اصلا نمی شد لحظه ای که به اوجه خودش رسیده بود عکس گرفت.

توی اون هوا رفتم بالا پشت بوم و عکس گرفتم البته اخبار ساعت ۱۴ امروز ۱۷ اعلام کرد از شدت طوفان کم شده اما هنوز وضعیت رو در حالت آماده باش تمام نیرو ها اعلام کرد.