1386/05/18
توسط: س.س

پنجره ها

تا به حال شده احساس کنی دنیا رو خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ می بینی؟

 

گاهی زندگی به وسعت ثانیه هاست و گاهی به وسعت قرن وهزاره.

 

دیدگاه انسانها بسته به فهم و درکشون متفاوت و جالبه، ممکنه درک یک نقاش

 

از یک منظره با یک نقاش دیگه متفاوت و یا حتی متناقض باشه اما چیزی که

 

درهمه مشترکه اینه  که نگرش به زندگی به خود انسان بستگی داره!

 

(خوب،بد،زشت/سیاه،سفید،خاکستری) همه بستگی به پنجره ی دید شما داره

 

،یک بار پرده ی دل رو کنار بزنید و پنجره ی ذهن رو باز کنید!

                                                                                       

چشمها پنجره را می نگرند

 

زندگی پنجره ی حادثه هاست

 

هرکس از پنجره ی خویش به دنیا نگرد

 

یکی با ابر سیه تار کند منزل خویش

 

یکی با پرده ی گلدارکند تار اتاق

 

یکی با اشک کند پنجره خیس

 

هرکس از پنجره ای

 

هر کس از دیده ی خویش

 

یکی با ناز کند پنجره باز

 

یکی از دور کند راز و نیاز

 

یکنفر عاشق دختر پنجره ی رو بهحیاط

 

یکنفر عاشق پنجره هاست

 

اما بچه که بودم یادم می آید

 

فکر میکردم پنجره زندگی حادثه هاست

 

 دست نوشته های سامان سایه بانی