1386/08/07
توسط: س.س

کلیسا-هرمز

کلیسای واقع در هرمز.

برای دیدن عکس به اندازه واقعی روی اینجا کلیک کنید.

                                                                 

                                           خورشید باش تا اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی.

                                                                                                    ((زرتشت))