1386/09/24
توسط: س.س

سکوت

 

برای دیدن عکس به اندازه واقعی روی اینجا کلیک کنید.

 

سنگی که طاقت تیشه را ندارد تندیس زیبایی نیست در برابر ضربات تیشه صبور باش که وجودت شایسته تندیس است.

                                                         ((زرتشت))