1386/10/23
توسط: س.س

نگاه...

 

گاهی بر قایق رویاهایم که بادبانیند نسیم می وزد.

برای دیدن عکس به اندازه واقعی روی اینجا کلیک کنید

پشت دریا شهریست که در آن

                                      پنجره ها رو به تجلی باز است

                                                                                  .................

                                                                                          قایقی خواهم ساخت.