1386/11/26
توسط: س.س

سکوت سرد

عکس به اندازه واقعی http://i31.tinypic.com/68zs4p.jpg