X
تبلیغات
زولا
1387/06/07
توسط: س.س

هویت....

ناصر خسرو در سفر نامه اش به فرانسه می نویسد:

در اینجا مردم پیران خانواده خود را پس از مرگ می خورند کاری که حتی یک سگ پارسی نمی کند.