1387/10/14
توسط: س.س

مرخصی

سلام دوستان منو ببخشید. 

من درگیر یکسری مشکلات هستم که نمی تونم آپ بشم. 

واسم ۲آ  کنید.  کم نیارم. 

شاد باشید. 

لطفا یه مرخصی هم واسم رد کنید.