1387/11/04
توسط: س.س

آب در کوزه ما تشنه لبان می گردیم.

بنام خدا. 

این موضوع مربوط می شه به  شنبه همین هفته که گذشت(( ۲۷/۱۰/۷۸)).  

 ساعت ۸ صبح.   

سینا...! 

سینا.....! 

سینا........! 

سینا............! 

سینا.......................................! 

 

بله؟ 

 پاشو برو کپسول بگیر تموم کردیم. 

ساعت ۸:۳۰   

سینا..........! 

بله؟ 

رفتی؟ 

دارم میرم.  

ما هم از همه جا بی خبر رفتیم کپسول بگیریم.  

وقتی رسیدم به محل توزیع کپسول دیدم جا واسه ماشین پارک کردن نیست و یه جماعتی 

منتظر ماشینن که کپسول بیاره! 

ما هم منتظر شدیم. 

ولی مردم یه خورده زیاد بودن انگار همون روز ۲۰٪ مردم  شهر کپسول تموم کرده بودن. 

وقتی پرسیدم گفتن که چند روزه این مدلیه! 

شاید تا ظهر ماشین کپسول گاز بیاد شایدم.........! 

رفتم به جایی که کپسول ها رو پر می کنن. 

از ورودی ((حراست)) پرسیدم می تونم اینجا کپسول پر کنم؟ 

گفت: ای پس خاله بر کنار پمپ بنزین الان ماشین ر...! 

ما هم رفتیم به............ 

وقتی رسیدم دیدم همه هنوز همونطوری نشستن. 

گفتم خوب پس دیر نرسیدم  ولی به موقع رسیدم. 

۱ساعت گذشت و من همچنان منتظر بودم. 

۲  ساعت گذشت و من همچنان منتظر بودم((مثل بقیه)). 

 بعدش دیدیم خبری نشد و همه دارن میرن... 

منم ماشینو روشن کردمو برگشتم خونه ولی تو راه به خیلی چیزا فکر میکردم.

 چیزایی که قبلا به گوشم خورده بود  چیزایی که می دونستم ولی به دانسته هام شک کردم.

 

 

جایگاه استان هرمزگان در تولید گاز کشور.؟؟؟  

       >>>>>>               حتما بخوانید  لینک کامل صفحه      ‌    <<<<<<<  

 

 اگه لطف کنید توی گوگل تولیدات گاز هرمزگان رو جستجو کنید ممنونتون می شم.

 

 

چرا همیشه به نام ما باشد و کام دیگری؟؟؟