1387/12/06
توسط: س.س

احمد جان

 

روحش شاد یادش گرامی. 

((چه تصادف جالبی)) 

هرگونه تشابه در این عکس کاملا تصادفی است.