1388/09/18
توسط: س.س

اولین همایش فین شناسی

اولین گردهمایی فین شناسی که به همت فعالان این امردر تاریخ ۱۷/۹/۸۸  در سالن اجتماعات فرمانداری محقق گردید. به روایت تصویر به همراه توضیح مختصر در مورد هر تصویر.  

 

 

 

 

نمائی از سالن اجتماعات 

 

 

 مجری برنامه در حین اعلان برنامه ها 

 

 

 

استاد احمد سایبانی (نویسنده کتاب فین بندر عباس) در حین سخنرانی 

 

 

 

 

حضور دکتر  مصباح سایبانی  

 

 

 

جناب آقای هنروری عضو فعال فین شناسی