1389/01/15
توسط: س.س

غروب ۱۳

 

 

 

ممنون از ابراهیم جلالی که من رو به بازی وبلاگی دعوت کرد! 

 

عید نوروز در ۷ کلمه:  

۱-مهمان 

۲-تحویل سال 

۳-بوی عیدی - بوی پول - بوی کاغذ رنگی 

۴-شلوغی  ((رانندگی افتضاح (ایران ۴۵ و ایران ۶۵))). 

۵-کنسرت. 

۶- درس

۷- سیزده به در