1389/08/22
توسط: س.س

نظرات و پسشنهادات و انتقادات دانش آموزان از منه معلم

 

  

 شاید روزی که تو هنرستان شریف دانش آموز عبدالحسین رضوانیو دیگر اساتید بودم هیچ وقت فکر نمی کردم ی روز نوبت من بشه برم بالا و درس بدم اما شد....

فقط لطف دانش آموزهاست نه چیز دیگه ای همیشه دوست داشتم اگر جایی تو هنرستان تدریس داشتم نظر دانش آموزام رو رک بدونم برای همینم امرور 22/8/89 ازشون خواستم تا بدون اسم نوشتن نظرشون ...رو در مورد من وکلاس بگن این چند تا جالب بود گذاشتم تو وبلاگ

امیدوارم همه دانش آموزها(دوستانم) به بهترین مدارج علمی برسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایبانی نه صایبانی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!