1385/10/26
توسط: س.س

بدون شرح...

سلام

این امتحانا بد جئری دستو پامو بسته.

من خودم نمی تونم عکس بگیرم یا فعالیت داشته باشم به هر حال ببخشید!!
اما  میلم رو که می دیدم چند تا چیز جالب دیدم که خوشحال می شم نظر شما رو هم بدونم.

تو اینا رو ناشی از چی میبینی؟؟؟