1387/01/24
توسط: س.س

اس ام اس عجیب !

سلام یه اس ام اس عجیب واسم اومد. که یه لینک رو معرفی کرده بود.

محتوای اس ام اس:

سایت گوگل اسم خلیج فارس رو به خلیجعرب تغییر دادهُ اگر یک ملیون نفر اعتراض شون رو بهاین آدرس بفرستندگوگل مجبور به برگرداندن نام خلیج فارس می شه.

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition.html

حتما !

       همین الان!

                         تا

                                    .. . . . .. .