1387/12/10
توسط: س.س

بدون شرح...

 

این اثر رو امسال در هنرهای محیطی هرمز که از ۲۲ تا ۲۵ بهمن دایر بود روی ساحل 

زیبای خلیج تا ابد فارس ((هرمز)) بنا کردم می خواستم چیزی باشه از کشند قویتر 

تا زنده بمونه! 

 

به قول عمو((محمد سایبانی)) 

کشند میکشد بی آنکه پهلوانی بر آن قرائت کند.