1389/02/24
توسط: س.س

بدون عنوان...

 

 

 

مثل باران باش مپرس پیاله خالی از آن کیست... 

                                                        تو ببار! 

                                                                       کورش